nagel-warehouse-overzicht

Complete warehouse dienstverlening

Groupage, crossdocking, maar ook het ompakken en labelen van producten, het zijn diensten die we aanbieden in ons warehouse. Daarnaast kunnen zendingen worden gemeten en gewogen, alles om te komen tot een optimale dienstverlening. Zo hebben we in ons warehouse mogelijkheden tot het lossen van vliegtuigplaten. De lading kan vervolgens worden gesplitst en/of op pallets geplaatst. Verwerkte zendingen kunnen tijdelijk in opslag of de volgende dag worden afgeleverd.

nagel-warehouse-ompakken
nagel-douane-entrepot

Douane Entrepot 


Een gedeelte van het warehouse is een zogeheten Douane Entrepot. Hierin worden alle zendingen opgeslagen die nog niet vrij zijn gegeven door de douane. Als de klant de vrijgave van de douane heeft ontvangen worden de zendingen in de crossdock-loods klaargezet voor transport.

nagel-truck

Crossdock-loods

R. Nagel Transport biedt inbound en outbound services. Er vindt een registratie plaats van elke doos of pallet die in de crossdock-loods wordt aangeboden. De goederen worden voorzien van barcode en een uniek Id, zodat bij het picken van de goederen de traceerbaarheid gewaarborgd is. Na het plannen worden de zendingen op rit-niveau klaargezet.